kolumbarium

Kremacja a wiara

Kremacja to coraz częściej wybieramy sposób przygotowania zwłok do pochówku. Polega ona na spopieleniu ciała w wysokiej temperaturze.  Całość prochów umieszcza się w urnie, zaś ją trzeba pochować w grobie lub ulokować w kolumbarium. Czy kremacja jest zgodna z wiarą katolicką? Czy nie kłoci się z tradycyjnymi wartościami? Warto zgłębić temat, szczególnie, kiedy ma się jakieś wątpliwości w tym zakresie. To ważne, by postąpić w zgodzie z sumieniem.

Kremacje – czy to godny sposób traktowania zwłok?

Co prawda długa tradycja dominującej w naszym kraju religii chrześcijańskiej opiera się na tradycyjnym pochówku i rozkładzie zwłok w czasie naturalnych procesów, które po nim zachodzą. Wiąże się to z wiarą w zmartwychwstanie. Teologowie i księża jednak wskazują, że kiedy ziści się chrześcijańska nadzieja, człowiek nie zostanie wzbudzony w tym samym ciele, w którym umarł. Kremacja nie będzie więc zlekceważeniem wiary. Z drugiej strony katolicy mogą się zastawiać, czy podczas procesów, takich jak kremacje zwłoki nie są w żadne sposób bezczeszczone. Trzeba powiedzieć z całą stanowczością, że są one traktowane w sposób godny. Inne religie chrześcijańskie w Polsce i poza nią dopuszczają kremację na równi z tradycyjnym pochówkiem.

kremacja

Od czego powinien zależeć wybór?

Wydaje się, że wybór sposobu pochówku powinien należeć do rodziny zmarłego. Nawet jeżeli w kremacji nie ma nic złego, jednakże sumienie bliskich na nią nie pozwala, należy postąpić zgodnie z nim. Nikt nie powinien naciskać na rodzinę w tym względzie. Jeżeli zmarły miał szansę podjąć decyzję o tym, czy chce zostać spopielony czy nie, trzeba uszanować jego decyzję.

Kremacja może budzić u tradycjonalistów pewien psychiczny opór i jeżeli tak jest, nie należy go na siłę przełamywać. Być może jednak, kiedy rodzina przeanalizuje zalety kremacji, zdecyduje się na nią. Duchowni, którzy są na bieżąco ze stanowiskiem wyższych organów kościelnych również nie będą robić żadnych wyrzutów rodzinie, która zdecydowała się spopielić zwłoki swojego bliskiego oraz złożyć je w kolumbarium. Jest to taki sam rodzaj chrześcijańskiego pochówku jak ten tradycyjny.

Dodaj komentarz